Klaster EMOCITY spája organizácie zo sektora výskumu a vývoja, vzdelávania, samosprávy a priemyslu. Jeho primárnym cieľom je podpora inovácií, príprava projektov a realizácia aktivít zameraných na výskum, vývoj a testovanie v oblasti smart city a elektromobility. Klaster poskytuje svojim členom možnosti pre efektívne plánovanie a realizáciu projektov a tvorí platformu pre výmenu skúseností ako aj sieťovanie na národnej a medzinárodnej úrovni.
smart 

 

mobilita

Smart city predstavuje ekologickú mobilitu, podporu nových konceptov a modelov dopravy citlivých k životnému prostrediu a ohľaduplné využitie verejného priestoru smerom ku jeho nemotorizovaným užívateľom.

inovacie

Smart city podporuje inovácie vo všetkých oblastiach života. Pôsobí ako prirodzený inkubátor pre podnikateľské inovácie, presadzuje nové technologické koncepty a podporuje inovatívne politiky a verejnú správu. 

udrzatelnost

Smart city kladie dôraz na udržateľnosť – presadzuje udržateľné politiky a projekty v energetike a energetických úsporách, v doprave a vo všetkých oblastiach dotýkajúcich sa životného prostredia a klímy.


ZAKLADAJÚCI ČLENOVIA

stu 
ba 
zse 
greenway 

 

 

 vse  
schrack-logo 
aliter 
ZEP