EMOCITY – Klaster pre elektromobilitu a smart city

Ilkovičova 3
812 19  Bratislava

Telefón: +421 (0) 915 695 617
E-mail: info@emocity.sk

kontakt: Patrik Križanský (predseda združenia)

Klaster zapísaný dňa 30.7.2014 do registra záujmových združení právnických osôb vedeného Okresným úradom Bratislava  pod číslom OU-BA-OVVS1-2014/049046

Pošlite nám správu